Tjänster och expertis

Webbdesign och kodning (i PHP, DHTML, ASP, databaser, och många andra tekniker). Snygga och lättnavigerade sidor. Skapa webbplatser som är lätta att uppdatera. Interaktiva sidor. Webbgrafik. Fotoretuschering. Förmedling av pålitligt, beprövat webbhotell för din webbplats till rätt pris, via tredje part.

Anpassning av färdiga system för webbplatser (content managers), så att du får en professionell webbplats som är lätt att uppdatera, till låg kostnad och kort inlärning. Flera av dessa är s.k. öppen programvara, och därför gratis att använda. Exempel: postnuke för en bloggsite, osCommerce för en webbshop. Jag hjälper dig installera och anpassa dessa.

Design och kodning av windowsapplikationer och databaser. Design av god användarvänlighet. Microsoft Office automatisering och kodning. Jag använder VB6, VB.NET, MS Access, MySQL m.fl verktyg.

Problemlösning och integration med tekniska system. Kommunikation med speciell hårdvara såsom in/utdata kort eller instrument. Samverkan med olika webbtjänster. Automatisering.

Installation och felsökning av mjukvara, operativsystem, nätverk och hårdvara. Kvalificerad teknisk support.