Priser

I de flesta fall kan jag meddela ett fast pris, efter att ha fått lite detaljer om ditt projekt.

I vissa fall, t.ex löpande uppdateringar eller större projekt, passar timdebitering bättre. Jag debiterar enbart effektiv tid. Gällande timtaxa är ännu inte fastställd.